Ekonomik Yaklaşım Dergisi  Cilt 23, Özel Sayı: s.221-268'de Yayınlanmış Makalede  "WEB Sayfasındadır" şeklinde referans verilen 4-Adet EK

TÜRKİYE’NİN  YILDA ORTALAMA %6.5-%8  BÜYÜYEBİLMESİNİN ÖN-KOŞULLARI :
İKİ SEKTÖRLÜ BİR MODEL ÇERÇEVESİNDE SAPTANAN HEDEFLERDEN TÜREYEN 25-YILLIK SENARYOLAR VE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN YORUMLARI
                                                                   Kemal Çakman & Mehmet Başaran                            

Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Analizi                                                                                                                              Kemal ÇAKMAN & Umut ÇAKMAK

TÜRKİYE’NİN  CARİ İŞLEMLER SORUNU  : Parasal Enstrümanlar Kullanarak Kısa Vadeli Çözüm Arayışları Niçin Sakıncalıdır 
                                         Ve Sorunun Kalıcı Çözümü Nedir, Nasıl Olabilir ?           
Kemal ÇAKMAN & Umut ÇAKMAK

                                                   
BEYANNAMEYE TÂBİ MÜKELLEFLERİN  GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GELİR VERGİSİ  KAÇAKÇILIĞI:  BOYUTLARININ TAHMİNİ; İKTİSADİ SONUÇLARI  VE  BİR REFORM ÖNERİSİ                                    Kemal ÇAKMAN & Halit DOĞAN

BİR GELİR-VERGİSİ REFORM ÖNERİSİ:
Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi ve Müterakkîlik Derecesi Yüksek  Bir Gelir-Vergisi Çizelgesi Uygulanması Halinde, 
Bazı Temel Makro Değişkenlerde Oluşacak Değişiklikler ve  Sosyo-Ekonomik Sonuçlar Üzerine Yorumlar

                                                                                                                                                                    Kemal ÇAKMAN

MİNERVA’NIN  BAYKUŞU  :   2008 Krizinin Temellerinin Oluşumu; Gerçek ve Sahte Kâhinler    
                                                                                                                                                                     Kemal ÇAKMAN

           
                                                     
                                                                                       
                               

 

 

© Copyright 2009, Prof. Dr. M. Kemal Çakman
Tasarım: Galvaniz